hunqing160 推荐此博客
hunqing160

最新评论


情即是空,空即是情。
11-07-24 @ 05:33

无语,务农去,自己种花生自己榨油吧。
11-07-19 @ 01:49

当今之世,聪明而深察者,其所以遇难而几至于死,在于好讥人
之非也;善辩而通达者,其所以招祸而屡至于身,在于好扬人之恶也。为人之子,
勿以己为高;为人之臣,勿以己为上。望汝切记。”
------------------
老子教的明哲保身论,所以中国人都学聪明圆滑了,却叹没有洋人执法得力。
11-07-15 @ 00:40