06-11-22

Permalink 21:38:20, 分类: B米尔之歌

千古灵犀

风冷云稀,秋去何急!
菊叹疏篱,燕影无觅。
天公闲情,风飔雨细。
秋雨如墨,秋风如笔。
落纸江南,泼墨写意。
朦且胧矣,小巷幽曲。
飞飞扬扬,淅淅沥沥。
雾锁空巷,步行踽踽。
丝紊弦乱,琴音不起。
拂发吻腮,无声化溪。
唐桥宋阶,秦砖汉壁。
太白高山,易安流水。
焦尾袅袅,回旋心际。
足履街石,千古灵犀。

点击(1817) - 评分(406) - 2 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章

06-11-15

Permalink 16:23:00, 分类: B米尔之歌

昨日咖啡昨日心情

那时还年轻
生活给我
沏了一杯咖啡

......
[阅读全文]
点击(1952) - 评分(402) - 9 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章

06-11-11

Permalink 02:39:56, 分类: B米尔之歌

星 空

我收养了那些走失的流星
却怎么也无法
帮它们找回原来的家
点击(1090) - 评分(329) - 1 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章

06-11-01

Permalink 19:53:41, 分类: B米尔之歌

迷 路

时钟敲落一地松针
我迷失了下山的小径
依然徘徊在梦中
点击(1074) - 评分(305) - 2 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章
Permalink 19:52:55, 分类: B米尔之歌

葬 花

日历像花瓣一样纷纷落下
我把她们轻轻地收起
葬在我的日记里
点击(1131) - 评分(305) - 1 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章

06-08-26

Permalink 23:45:14, 分类: B米尔之歌

雨 思(米尔小令)

细雨春潮宜放舟,
举棹逐波浪,
扬帆放歌喉。
点击(1306) - 评分(291) - 发表评论 - Trackback (1) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章

06-08-07

Permalink 00:37:28, 分类: B米尔之歌            A

......
[阅读全文]
点击(1663) - 评分(388) - 1 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章
Permalink 00:22:54, 分类: B米尔之歌

春夏秋冬

      春......
[阅读全文]
点击(1923) - 评分(423) - 1 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章

06-07-30

Permalink 18:11:13, 分类: B米尔之歌

打工有感

花甲老人来打工,对屏敲键入文丛。
精雕词赋稿酬寡,草写公文薪水丰。
南北穿行只凭腿,晨昏驱使任由东。
引车负轭因粮秣,何计蹄疲背似弓。

点击(1550) - 评分(394) - 9 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章

06-07-27

Permalink 16:52:54, 分类: B米尔之歌

木 之 风

只要你纤细柔嫩的手指拂动
我枯萎的琴弦还会奏出仙乐妙曲
可是你不肯光顾那座琴亭
说那已是古老的过去
冷落让瀑结涧凝
那台焦尾也在沉睡的夕阳中尘封

我希冀
哪一个月光如洗的秋夜
透过你不眠的窗口
崖风会送去几缕霜染的清泠
那是我的小弦切切之声

点击(1452) - 评分(474) - 4 条评论 - Trackback (0) - Pingback (0) - 全文链接 - 推荐此文章

:: 下一页 >>

米尔之歌

统计

搜索

分类


最新评论

最新留言 [更多留言]

选择一个布景主题

杂项

友情链接

北美中文网

引用这个博客系统 XML

加西网 版权所有 2004-2020